Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

ÖZET

Kalite Politikamız, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutup teknolojiyi yakından izleyerek riskleri ve fırsatları yönetmek, kaliteden ödün vermeden sistematik, planlı, zamanında, mevzuat ve koşullara uygun olarak hizmet vermek ve sürekli iyileştirme ile hizmet yelpazemizi genişleterek büyümektir.

Bu politika doğrultusunda;

 •     Çalışanlarımızın toplam kalite katılımı, eğitimi ve tam desteği esastır.
 •     Turabex, işlerini kalite standartlarına uygun biçimde yaparken bu standartları yükseltmek için de çalışır.
 •     Turabex, yenilikçilik yaklaşımını çalışanları arasında yaygınlaştırmak için yeni düşüncelerin ifade edilmesini destekler.
 •     Turabex, müşterileri için her zaman en uygun ve adil fiyat politikası uygular.
 •     Turabex, kendi yapısını müşteri gereksinimleri ve değişen koşullara göre uyarlar.
 •     Turabex, tüm çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini destekler, yatırımlarını onları gözeterek yapar.
 •     Turabex, servis kalitesinden ödün vermez ve bunun için gereken iş gücünü sürekli olarak sağlar.
 •     Turabex, düzenli olarak iş süreçlerini gözlemler, başarımını ölçer ve denetler.

Kalite Yönetim Stratejisi

“ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile “KALİTE'yi olmazsa olmaz bir zorunluluk” olarak görmek ve bu çerçevede Bilişim sektörü bünyesinde,

 • Müşterilerimize uluslararası kabul görmüş standartlarda,
 • Gerekli yasa ve mevzuatlar da dikkate alınarak,
 • En iyi hizmeti sunarak teknolojik gelişmeyi takip eden lider firma olmak,
 • Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vermek ve bu bağlamda eğitimli personel ile çalışmak,
 • Tüm çalışanlarımızla birlikte Kalite Yönetim Sisteminde sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Verdiğimiz hizmeti hızlı, güvenilir ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gerçekleştirmek.”

kalite yönetim stratejimizi oluşturmaktadır.

Turabex Bilgi Teknolojileri Kalite Politikası

Şirketimizin temel kalite stratejisi, hızla gelişen bilişim teknolojilerine paralel olarak oluşan ulusal ve uluslararası bilişim standartları ve serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi ön plana çıkararak, piyasada rekabet edebilecek öncü bir kuruluş haline gelmektir.

Şirketimizin her kademede görev yapan tüm personeli ile birlikte oluşturduğu yönetim sisteminin hedefi, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda sürekli gelişime açık dinamik bir yapıya sahiptir.

Böylece, dinamik bir yönetim yapısına kavuşacak olan şirketimiz, hızlı bir şekilde gelişen teknolojiye, yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayacaktır. Böylelikle bu teknolojik yenilikleri müşterilerimize en hızlı ve kullanışlı bir şekilde sunarak çözümler uygulamaktayız.

Şirketimizin varoluş nedeni olarak gördüğümüz, kaliteli hizmet, aynı zamanda şirketimizin devamlılığı için vazgeçilemez bir prensip olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultudaki temel stratejimiz ise uluslararası standartlarda kaliteli projeler gerçekleştirerek uzun vadeli ve ihtiyaca yönelik çözümler sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarılmasıdır.

Kaliteli hizmetin sunulabilmesi için, hizmet verimliliğin yüksek olması ve bunun da ancak personel mutluluğunun sağlanması ve müşteri memnuniyetinin maksimize edilmesi ile gerçekleşebileceğinin farkındayız. Bu sebeple hizmetin istenilen kaliteye ulaşılmasında uygun bir çalışma ortamı da yaratılarak her kademedeki personelin mutluluğunun sağlanması ve iş heyecanının arttırılması sağlanmaktadır.

Böylelikle, çalışan tüm personelin fiziksel-zihinsel performansının gelişiminde süreklilik sağlayacağı gibi sisteme entegre olmalarını sağlayarak, motivasyonlarının artmasına imkan verecektir.

KALİTE TAAHHÜDÜ

TurabeX olarak faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

İlgili tarafların kalite bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki tüm mevzuatlara ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ‘ne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığımızı ve rekabet gücümüzü arttıracağımızı,

Sektöründeki teknolojik yenilikleri risk odaklı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.