Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

İşbu gizlilik ilkeleri, TurabeX'in gizlilik konusundaki sorumlulukları bildirimidir. Aşağıda yer verilen maddeler Turabex.com internet sitesinde bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içerir.

 • IP adresiniz, sunucularımızdaki olası problemlerin giderilmesi, sizi ve alışveriş sepetinizi tanımak ve açık bilgilerinizin toplanması için kullanılacaktır.
 • Kullanıcıların kendi servis kanalı ile gönderdikleri ve yayınladıkları bilgiler kontrol ve sansür edilmemektedir.
 • Servislerimizin kullanımı esnasında gerçekleştireceğiniz aktivitelerin yasal sonuçlarından sizler sorumlusunuz. Sitemizin müşteri veri tabanına kayıt formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta adresi vb) gibi istenilen tüm bilgiler doğru olarak belirtmelidir. İlgili formda aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımızın işlemleri için, acil durumlarda ve fatura teslimatında kullanmaktayız. Kullanıcılarımız, kendi istekleri doğrultusunda sistemimizden kayıtlarını sildirebilir. Alınan finansal bilgiler, satın aldığınız ürün veya hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılmaktadır.
 • Kişiye özel bilgileriniz, sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kimliğinizin doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda kullanılabilir. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılacaktır. Sitemiz içerisinde başka sitelere bağlantılar bulunmaktadır.
 • Web sitemiz diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.
 • Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır;
  1.SSL Güvenlik Sertifikası ile kredi kartı tahsilatı sayesinde Secure Socket Layer ile şifreli olarak kredi kartı bilginiz bankamıza iletilir.
  2.Kredi kartı numaranız kesinlikle kaydedilmez. Sadece işlem yaptığınız anda kullanılan kart numaranızı bizimz tarafımızdan da görülmez. Bu işlem, siz ve banka arasında olup, Turabex üzerinden olsa da işlem sırasında kredi kartınız sizin ile bankamız arasında bir sırdır.

  Son Değişiklik:25.01.2020

Düzeltme / Yenileme Hakkı

Kullanıcılarımız sitemizde kayıtlı olan bilgilerini dilediğinde değiştirme hakkına sahiptir.

Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİ BİLGİ, İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce ya da sonra, sözleşmenin uygulanması amacıyla, her bir Tarafın kendisi ya da ilgili Taraf namına ilgili Taraf ’ın çalışanları tarafından diğer Tarafa ve/veya diğer Taraf ’ın çalışanlarına, yazılı ve /veya sözlü olarak ve /veya internet ortamında içerisinde ve/veya soft ortamda ifşa edilmiş olan ve/veya diğer Taraf, diğer Taraf ’ın çalışanları tarafından edinilmiş olan; ilgili Taraf’ın müşteri bilgileri, çalışma ve hizmet bilgileri, fiyatlandırma bilgileri, işletim yöntemleri, fikirler, buluşlar, know-howlar, markalar, logolar, patentler, yazılımlar, kaynak kodları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, tasarım hakları, ticari sırlar , teknik prosesler, formüller, planlar, tasarılar, lisans ve izinler, alışveriş bilgileri, satış bilgileri, hizmet bilgileri, ürün bilgileri, ödeme bilgileri, hesap bilgileri, banka bilgileri, simülasyonlar, personel bilgileri, çizimleri tertipler, modeller, projeksiyonlar, iş planları, pazar fırsatları, ilgili Taraf ya da onun namına üçüncü bir tarafça hazırlanmış raporlar veya veriler dahil, Tarafların birbirine her türlü kanalla açıkladıkları ve /veya bir Tarafın diğer Taraf hakkında edindiği TÜM BİLGİLER ;Tarafların arasındaki yazışmalar, görüşmeler yada toplantılar ve yazışmalar ve sözlü olarak mübadele edilen TÜM BİLGİLER; Her iki tarafça hazırlanmış tüm hizmet analizleri , derleme, çalışma ,teklif ve diğer belgeler; Tüm ticari anlaşmalar veya taraflar arasında akdedilen anlaşmalar, gizli bilgi alışverişini içeren sözleşmeler; ve fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve /veya belgeyi ifade etmektedir.Taraflar, işbu sözleşmenin yapılmasına müteakip, gerekli olan tüm gizli bilgilerini tamamıyla serbest irade ve kabulleriyle birbirine beyan ve ifşa ettiklerini kayıtsız şartsız kabul etmişlerdir. Her iki Taraf;Taraflardan her biri tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, herhangi bir sebeple kullanmamayı, Gizli Bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisi ya da herhangi bir 3. gerçek ve /veya tüzel kişi ve kuruluşlar için kullanmamayı, kullanılmasına izin vermemeyi, Gizli Bilgiyi, herhangi bir 3.gerçek ve /veya tüzel kişiye, firmaya, acentaya veya kuruma açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı veya ifşa etmemeyi, bu hususta gerekli tüm tedbirleri almayı, Gizli Bilgilerin hiçbir bölümünü kopyalamamayı ya da çoğaltmamayı ya da başka bir 3.gerçek ve /veya tüzel kişi ve kuruluşlara aslını/çoğaltılmış hallerini devretmemeyi/ vermemeyi , Gizli bilgileri 3. Gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara kısmen veya tamamen ifşa etmemeyi Gizli Bilgilerin gizlilik niteliğini ve bunları gizli tutulması gerekliliğini, Gizli Bilgileri sözleşme uyarınca bilmesi gereken çalışanlarına ve yöneticilerine bildirmeyi ve onların da taahhüdü altında çalışanlarını sağlamayı ve onların da iş bu gizlilik sözleşmesi gereğince doğrudan sorumlu olduklarını ve bu hususta kendilerini uyardığını, Diğer Tarafa ait Gizli Bilgilere en az kendi gizli bilgilerine ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan bilgilerine uyguladığı güvenlik önlemleri ve özeni uygulamayı, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen tüm hususlara ve sorumluluklara tam ve eksiksiz olarak bağlı olacaklarını ve uyacaklarını, aksi takdirde oluşacak ve /veya oluşabilecek zararlardan ilgili kusurlu tarafın sorumlu olacağını, kayıtsız-şartsız gayri kabili rücu kabul taahhüt eder. Turabex de, kendi bu gizli bilgelerini korumakta gösterdiği özenin aynısını Müşterinin gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Turabex, bilginin gizliliği hususunda da personelini, temsilcilerini ve alt çalışanlarını uyarır.